Personal

Vi är totalt fyra sjukgymnaster/fysioterapeuter som jobbar på Spetsamossens Fysioterapi på sammanlagt tre heltidstjänster (två etableringar samt ett vårdavtal med Region Kronoberg).


 

 


Katarina "Nina" Eriksson

 • Leg sjukgymnast
 • Vidarutbildning i Barn och ungdom, Observativ rörelseanalys, OMT 2, LFM, MET
 • Grundkurs i akupunktur
 • Medlem i Fysioterapeuterna

Zeljka Celegin

 • Leg sjukgymnast
 • Lärare i Observativ rörelseanalys
 • Vidarutbildning i bland annat neurologi
 • Stort intresse för behandling av spastisk torticollis
 • Kommer arbeta endast några % under 2017 för att gå helt i pension 31/12 2017

 

 


Peter Kraft

 • Leg fysioterapeut
 • Vidarutbildning i OMT 2, Observativ rörelseanalys, LFM, Ergonomi
 • Grundkurs i akupunktur
 • Medlem i Fysioterapeuterna
 • Arbetar 3 heldagar / vecka

                           

Carolina Almgren

 • Leg fysioterpeut
 • Vidareutbildning i Psykomotorisk fysioterapi (PMF), Basal kroppskännedom (BK)
 • Vidareutbildning i Observativ rörelseanalys, OMT 1, LFM
 • Grundkurs i akupunktur
 • Erfarenhet inom stressrelaterad ohälsa, långvarigt smärttillstånd, psykosomatik/neurosomatik
 • Medlem i Fysioterapeuterna