Analys av din gång och hållning

Vi arbetar med observativ rörelseanalys som grund.

Vi har kompetens inom följande områden:

- barn och ungdomar 

- vuxna med stressrelaterad ohälsa

- vuxna med smärta och problem från rörelsesystemet


    

Aktuellt

AKTUELL VÄNTETID: uppdaterad 2019-10-24

- Barn/ ungdomar (till och med 19 år): 

             Väntelistan är stängd pga ett mycket                       stort inflöde av patienter och att Katarina               Eriksson blivit sjukskriven.

             För tillfället går det inte att ställa sig på                 väntelistan, eftersom vi inte kan säga när               ni kan erbjudas plats och hur lång                           väntetiden blir. Vi öppnar väntelistan så                 snart det åter är möjligt.


- Vuxna med stressrelaterad ohälsa:

            ca 3  veckor   

        

- Vuxna med smärta och problem från                       rörelsesystemet:

            Väntelistan är stängd pga av mycket högt               inflöde av patienter. För tillfället går det                 inte att ställa upp sig på väntelistan,                       eftersom vi inte kan säga när du kan                       erbjudas plats och hur lång väntetiden                   blir. Vi öppnar väntelistan igen så snart                 det är möjligt.