Analys av din gång och hållning

Vi arbetar med observativ rörelseanalys som grund.

Vi har kompetens inom följande områden:

- barn och ungdomar 

- vuxna med stressrelaterad ohälsa

- vuxna med smärta och problem från rörelsesystemet


    

Aktuellt

AKTUELL VÄNTETID: uppdaterad 2019-09-13

- Barn/ ungdomar (till och med 19 år): 

           ca 8 veckor

- Vuxna med stressrelaterad ohälsa:

            ca 3  veckor           

- Vuxna med smärta och problem från rörelsesystemet:

         Väntelistan är stängd pga ett mycket stort inflöde av patienter före och efter sommaren. För tillfället går det inte att ställa sig på väntelistan, eftersom vi inte kan säga när man kan erbjudas plats och hur lång väntetiden är. Vi öppnarväntelistan så snart det är möjligt.