Behandling

  • Vår grund är observativ rörelseanalys. Det innebär att vi genom att se på hur du rör dig analyserar vad som avviker från ett ekonomiskt mönster.
  • Utifrån analysen planerar vi tillsammans behandlingsupplägg och val av behandlingstekniker .
  • Kroppen är en helhet och vi tittar alltid på hela rörelsekedjan från stortå till käkled.
  • Att få en väl fungerande gång är viktig oavsett ålder. Målet är ett ekonomiskt rörelsemönster utan besvär.
  • Vi jobbar med din hållning, balans, koordination och rörelsestart.

Analys av din gång och hållning

Vi arbetar med observativ rörelseanalys som grund.

Vi har kompetens inom följande områden:

- barn och ungdomar 

- vuxna med stressrelaterad ohälsa

- vuxna med smärta och problem från rörelsesystemet


    

Aktuellt

AKTUELL VÄNTETID: uppdaterad 2020-01-07

- Barn/ ungdomar (till och med 19 år): 

             Väntelistan är åter öppen och väntetid ca              3 veckor.

Katarina jobbar endast 25% och tar ännu inte emot nya utan endast pågående vårdkontakter från 2019.

- Vuxna med stressrelaterad ohälsa:

            ca 3  veckor   

- Vuxna med smärta och problem från                       rörelsesystemet:

            Väntelistan är stängd pga ett mycket stort              inflöde av patienter.

För tillfället går det inte att ställa sig på väntelistan, eftersom vi inte kan säga när du kan erbjudas plats och hur lång väntetiden blir. Vi öppnar väntelistan så snart det åter är möjligt.