Behandling

  • Vår grund är observativ rörelseanalys. Det innebär att vi genom att se på hur du rör dig analyserar vad som avviker från ett ekonomiskt mönster.
  • Utifrån analysen planerar vi tillsammans behandlingsupplägg och val av behandlingstekniker .
  • Kroppen är en helhet och vi tittar alltid på hela rörelsekedjan från stortå till käkled.
  • Att få en väl fungerande gång är viktig oavsett ålder. Målet är ett ekonomiskt rörelsemönster utan besvär.
  • Vi jobbar med din hållning, balans, koordination och rörelsestart.

Analys av din gång och hållning

Vi arbetar med observativ rörelseanalys som grund.AVSEENDE CORONA  följer vi rekommendationerna från

 Folkhälsomyndigheten

 Vi ber dig avboka din tid vid symtom på infektion.
    

Aktuellt

Nu närmar vi oss semsterstängning.

Vi öppnar på grund av fönsterbyte  åter upp först  v 34 dvs 17/8.


AKTUELL VÄNTETID: uppdaterad 2020-07-19

- Barn/ ungdomar (till och med 19 år): 

Inga nya kan erbjudas tid innan semester-stängningen utan först i slutet av augusti då det redan står några väntande.

- Vuxna med stressrelaterad ohälsa:

            Väntetid ca 6 veckor   

- Vuxna med smärta och problem från                       rörelsesystemet:

Vi tar åter emot nya patienter när vi                    öppnar efter semestern 17 augusti.