Analys av din gång och hållning

Vi arbetar med observativ rörelseanalys som grund.

Vi har kompetens inom följande områden:

- barn och ungdomar 

- vuxna med stressrelaterad ohälsa

- vuxna med smärta och problem från rörelsesystemet


    

Aktuellt

AKTUELL VÄNTETID: uppdaterad 2019-05-28

- Barn/ ungdomar (till och med 19 år): 

            På grund av mycket högt inflöde under                  våren kan nya som nu sätts upp på                        väntelista erbjudas tid tidigast i slutet av                augusti.

- Vuxna med stressrelaterad ohälsa:

            ca 3  veckor

- Vuxna med smärta och problem från rörelsesystemet:

          På grund av mycket högt inflöde under                  våren kan nya som nu sätts upp på                        väntelista erbjudas tid tidigast i slutet av                augusti.